Annons
557481 / 2017-04-01 - 2018-03-31 topp
Gästhamnsguiden
Gästhamnsguiden
465 Gästhamnar
2500 Betyg
2000 Recensioner

Närmare 500 gästhamnar för dig

Det finns drygt 480 klassificerade gästhamnar i Sverige. De största har plats för flera hundra gästande båtar. De minsta har bara ett tiotal gästplatser.

Det är Gästhamnsguiden som håller i klassificeringen av gästhamnarna längs svenska kusten, i de stora sjöarna och kanalerna. Det är en viktig och uppskattad verksamhet. Den ger dig som åker båt trygghet och en god uppfattning om vad finns i hamnen. Den ger hamnägaren möjlighet att berätta om service och sevärdheter.

Så började det

Det var den legendariske mästerlotsen på Dalarö, Edvard Sjöblom, som för fyrtio år sedan drog igång klassificeringen av gästhamnar tillsammans med Svenska Turistföreningen (STF) och Statens fritidsfond. När STF för ett par år sedan önskade dra sig ur verksamheten gick budet till båtorganisationerna. Kryssarklubben, som också tidigare deltagit i det praktiska arbetet med klassificeringen, tog på sig ansvaret.
Arbetet med klassificeringen förlades till Gästhamnsguiden, som delägs av Kryssarklubben. 2004 startades RGS Riksföreningen Gästhamnar Sverige som också är delägare i Gästhamnsguiden. Sedan våren 2015 är också Marketing & Marina management Scandinavia AB delägare i bolaget. Bolaget driver sedan tidigare Smögenbryggans gästhamn och har stor erfarenhet av destinationsutveckling och gästhamnar.
Klasssificeringen av gästhamnar kommer ett fortsätta och att utvecklas. En översyn av klassificeringen pågår.
Sverige har unika förutsättningar för båtliv och våra gästhamnar är unikt välordnade internationellt sätt. Den kunskapen vill Gästhamnsguiden sprida både inom Sverige men också utomlands. Det blir fler och fler utländska båtar som besöker oss. Redan nu är 35 procent av båtarna i gästhamnarna utländska besökare. Det är bra för gästhamnarna, för båtlivet och för Sverige. Det bästa sättet att sprida denna information är genom Gästhamnsguiden. I den finns allt man behöver veta om den hamn man anlöper. Vår ambition är att Gästhamnsguiden ska finnas ombord på alla svenska och utländska båtar som lägger till i en gästhamn.

Kvalitet

En auktoriserad gästhamn måste ha minst tio fasta eller tillfälligt lediga gästplatser. Där måste finnas sopmaja, vatten och minst en toalett tillgänglig dygnet runt. Hamnar med färre gästplatser kan förekomma men hamnen har då bedömts som särskilt viktig på grund av sitt läge och att behovet av platser är litet.
Ett annat krav är att nautiska hinder inte får finnas för att anlöpa hamnen. I klassificeringen ingår också säkerhet, miljö, standard och kapacitet på toaletter och duschar.
Bedömningen sker i en skala från noll till fem där fem är högsta poäng. En bra hamn ska också leva upp till de krav man som gästande båt kan ställa på miljö, service och bemötande av hamnvärden. Den allmänna trivseln i hamnen vägs också in. En välordnad och trivsam gästhamn lockar många båtar, båtar som gärna stannar längre än planerat. Detta gynnar hamnen och de som bedriver verksamhet där och i dess närhet.

Dina synpunkter

För att klassificeringen ska bli så riktig som möjligt behöver vi synpunkter både från dig som kommer i en gästande båt och från dig som äger eller sköter hamnen. Både positiva och negativa upplevelser är välkomna.
Maila in dina synpunkter till:

Epost Gästhamnsguiden

Annons
558201 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
557859 / 2017-04-01 - 2018-03-31 höger
557918 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
558276 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
558406 / 2017-04-01--2018-03-31 höger