Annons
557644 / 2017-04-01--2018-03-31 topp
Gästhamnsguiden
Gästhamnsguiden
465 Gästhamnar
2500 Betyg
2000 Recensioner

Kriterier för klassificering av gästhamnar

Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) och Gästhamnsguiden AB genomför i samarbete, klassificering av Sveriges gästhamnar. Som gästhamn räknas dom hamnar som uppfyller nedanstående grundkrav.

Klassificeringen  omfattar ett antal moment inom säkerhet, miljö, sanitära anläggningar samt övriga allmänna intryck. För att få räknas som gästhamn skall hamnen kunna erbjuda minst 10 st båtplatser. Båtplatserna kan vara markerade som gästplatser eller vara tillfälligt lediga för gästande båtar.
Varje delmoment som uppfyller kraven erhåller poäng. Totalpoängen bestämmer vilket antal stjärnor som gästhamnen erhåller enligt en proportionell skala. Hamnens standard och kvalité framgår av antalet stjärnor som hamnen tilldelats. Högsta omdöme en hamn kan få är 5 stjärnor och lägsta omdöme är 1 stjärna, enligt tabell nedan;

1 stjärna     Låg standard, dålig gästhamn
2 stjärnor    Låg standard, mindre god gästhamn
3 stjärnor    Normal standard/kapacitet, god gästhamn
4 stjärnor    Hög standard/kapacitet, mycket god gästhamn
5 stjärnor    Mycket hög standard/kapacitet, mycket god gästhamn

Säkerhet

Säker angöring
Mörkerangöring uppfylles genom ensfyrar eller angöringsboj till inseglingsleden. Om inseglingsleden är förenad med risker skall leden vara utprickad.

Vind och våg
Vindriktningar som ger besvärande vind och sjö
Svall/sjögång från passerande båt-/fartygstrafik

Storlek på hamn
Antal platser
Antalet tillgängliga eluttag

Manöverutrymme

Hamnområde som kan användas som manöverutrymme med angivet minsta hamndjup skall vara markerat.

Förtöjningsanordningar

Bojar 
Y-bommar
Pålar 
Långsides

Räddningsutrustning

Informationstavla om räddningsutrustning och larmtelefon
Fasta räddningsstegar
Livräddningsposter

Handikappanpassning

Handikappanpassad förtöjningsplats, parkering mm

Personal/Organisation

Personalen utbildad i brandskydd/första förband 
Larmtelefonnummer
Nödlägesplan
Säkerhetsföreskrifter
Ordningsregler

Allmänt

Miljö

Omgivande miljö
Bedömningen är beroende på hur helheten uppfattas av  både gäster och ev hemmabesättningar.

Ordning
Hamn med ordning och reda, där allt har sin egen plats, rent från skräp, vattenytor fria från skräp

Skyltning
Följande information skall finnas tillgängligt dygnet runt; orienteringsskylt över hamnen, ordningsregler, fågelskyddsområden, naturskyddsområden och Blå Flagg.
Övrig information kan finnas i samlingslokal/hamnkontor.

Avfall
Källsortering eller sortering av glas, metall, papper och övriga sopor. 
Avfallshanteringsplan skall finnas

Sanitära installationer

Toaletter
Antalet tillgängliga toaletter /båtar skall vara; 1/10, 2/20, 3/30, 4/40, 5/50, 6/70, 7/100, 8/130.
Därefter tillkommer 1/50 båtar. Toaletter/handikapptoalett skall vara tillgängliga hela dygnet.
Standarden på golv/väggbeklädnad 
Städningsintervall

Duschar
Antalet tillgängliga duschar/båtar skall vara; 1/20, 2/40, 3/60, 4/80, 5/110.
Därefter tillkommer 1/50 båtar.. Standarden på golv/väggbeklädnad 
Städningsintervall

Tvätt
Tvättstuga skall vara tillgänglig hela dygnet.

Övrigt

Extra poäng erhålles om gästhamnen även uppfylla kraven under denna pkt.
Avståndet till allmänna kommunikationer bör ej vara längre än 2-3 km. 
Allmän parkering bör finnas i närheten av hamnen.
Närhet till slip/verkstad/mastkran/segelmakeri 
Tillgång till TV/kök/bredbanduppkoppling.
Avstånd till livsmedelsaffär/övriga affärer/restaurang/kiosk bör ej vara längre än 2-3 km.
Närhet till fritidsaktiviteter som bad, minigolf, golf, lekplats, muséer mm

För komplett klassificeringsmall gå in på RGS egen hemsida i Gästhamnsguiden

Annons
557688 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
558276 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
557859 / 2017-04-01 - 2018-03-31 höger
558406 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
557918 / 2017-04-01--2018-03-31 höger