Annons
557644 / 2017-04-01--2018-03-31 topp
Gästhamnsguiden
Gästhamnsguiden
465 Gästhamnar
2500 Betyg
2000 Recensioner

RGS och Gästhamnsguiden

Gästhamnarnas eget branschorgan Riksföreningen Gästhamnar Sverige och Gästhamnsguiden har kommit överens om ett nytt samarbetsavtal. Avtalet innebär att Gästhamsguiden som tidigare fungerar som ett servicebolag och kansli för RGS.
– Tillsammans ska vi nu arbeta för att utveckla branschen. Nya gästhamnsträffar börjar redan i höst, ny klassificering, miljö- och säkerhetsrågor och ökat fokus på affärsutveckling hör till det vi gemensamt prioriterar, säger Björn Altnäs, ordförande i RGS och Per Johansson, vd för
Gästhamnsguiden.
Alla gästhamnar uppmanas teckna nytt servicevtal med
Gästhamnsguiden. Avtalet är förmånligt och har utvecklats. Utan extra
kostnad publiceras gästhamnarna på den nya hemsidan med möjlighet
till ständig uppdatering under hela året.
RGS svarar för klassificeringen av gästhamnar, statistikinsamling och
Gästhamnsträffar, samt alla myndighetskontakter.


Annons
557442 / 2016-04-01--2018-03-31 höger
557688 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
558406 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
557859 / 2017-04-01 - 2018-03-31 höger
557279 / 2017-04-01--2018-03-31 höger