Annons
557481 / 2017-04-01 - 2018-03-31 topp
Gästhamnsguiden
Gästhamnsguiden
465 Gästhamnar
2500 Betyg
2000 Recensioner

Svenska Kryssarklubben

Först något om klubbens historia och vad vi står för

Kryssarklubben grundades 1923. Initiativtagaren hette Sven Grenander. Han var lärare i Västervik och hängiven långfärdsseglare.

Då, för lite mer än åttio år sedan, var långfärder med båt besvärligare än idag. Sjökorten var ofullständiga och i liten skala. De fritidsbåtar som byggdes var ritade för kappsegling. Båtkonstruktörerna brydde sig mindre om sjösäkerhet och långfärd.

Båtliv var en sport för bara några få.
Grenander skrev ett upprop. Han ville “väcka och stärka hågen för långfärder till sjöss och främja möjligheterna för sådana färder”. Gensvaret blev stort och Svenska Kryssarklubben bildades.
Under de första decennierna tog klubben fram en lång rad goda långfärdsbåtar. Detta skedde främst genom konstruktionstävlingar.

En annan uppgift var att göra hamnskisser. Legendarisk var Åke Améen. Oförtröttlig ägnade han varje ledig stund åt att loda hamnar och att rita kartor. Hans arbete lade grunden till klubbens klassiska hamnböcker som ännu är oöverträffade och som ständigt trycks i nya upplagor.

Hans arbete lade grunden till klubbens klassiska hamnböcker, böcker som ännu är oöverträffade och som ständigt trycks i nya upplagor. Arvet förvaltas vidare och skisser över nya intressanta områden tas fram löpande. Åke Améen var också en av initiativtagarna till klubbens 24-timmars segling. Denna unika seglingsform ger träning, spänning och gemenskap och lockar tusentals båtar varje vår och höst.

Redan tidigt började klubben också ge ut en årsbok och en tidskrift. Klassiska tidningen På Kryss utkommer med nio nummer per år och är en viktig del i klubbens identitet. Att ge ungdomar ett lustfyllt och respektfullt förhållande till båt och hav är också en stark tradition inom Kryssarklubben.

För utbildning finns bland annat tre skolfartyg stationerade i Göteborg. Runt om i Sverige arrangerar vi dessutom seglarläger varav det vid Malma Kvarn, i Stockholms skärgård, är det största. Många hundra ungdomar får varje år på detta sätt en första egen kontakt med båtlivet.

Idag är vi runt 42 000 medlemmar och är därmed världens största båtklubb.
Målsättningen, att stärka hågen för långfärder till sjöss, gäller fortfarande även om ordvalet kanske känns lite ålderdomligt. Om färden sedan görs i kanot, motorbåt eller segelbåt spelar ingen roll.

Som medlem i Kryssarklubben förväntas att du visar omdöme och hänsyn till dina båtgrannar och till den miljö som du och vi alla vistas i. Det som förenar alla kryssarklubbare är kärleken till båten, kusten och havet.

Tel 08-448 28 80
Fax 08-448 28 89
www.sxk.se
info@sxk.se 

Välkommen till oss!
Claes Grönberg
Ordförande Svenska Kryssarklubben

Annons
557442 / 2016-04-01--2018-03-31 höger
557688 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
558276 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
558406 / 2017-04-01--2018-03-31 höger
557859 / 2017-04-01 - 2018-03-31 höger